Gegevens schoolbestuur

Katholieke Scholen aan de Schelde (KSAS) v.z.w. is de eigenlijke organisator van het onderwijs en de uiteindelijke eindverantwoordelijke. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Zij doet een beroep op de eigen begeleidingsdienst om het onderwijs degelijk uit te bouwen.

Leden:
Voorzitter: Dhr. Hugo Ruymbeke
Ondervoorzitter: Mevr. Maria Ingels
Secretaris: Martine Van Goethem
Penningmeester: Dhr. Roger Covents en Dhr. Marc Verhaegen

Geert De Corte, EH Walter Van Remortel, Godelieva Stoop, Erik Blommaert, Pierre Van Wolvelaer, Lutgart Christiaensen, Lieven Porreye, Hartwig Andries, Lus Vercauteren,  Darline Degheldere, Eddy Van Der Veken, Karel Colman,Christine De Roeck, Arjan Franken, Vicky Quinet, Jef Weekers, E.H. Van Cleemput Hugo

De scholen aangesloten bij dit schoolbestuur:
De Krinkel 1 Zwijndrecht
De Krinkel 2 Zwijndrecht
De Krinkelrups Zwijndrecht
Sint-Martinus 1 Burcht
Sint-Martinus 2 Burcht
O.L.Vrouwschool Kruibeke
Sint-Petrusschool Bazel
Sint-Jan Berchmans Rupelmonde